46 smještajnih jedinica / buffet-restoran / parking / usluge za naše goste

Dobrodošli

_____

Hotel Dubai na dodir od Sarajeva